Com ho fem?

Per aconseguir els nostres objectius utilitzem les imprescindibles eines del:

Diàleg i la disciplina són un mètode per facilitar la convivència, estimular el respecte i adquirir responsabilitats. El primer conjuntament amb la reflexió, es l’eina  més útil per tal d’assimilar valors, coneixements i conductes, traient-ne unes conclusions per millorar en conseqüència.

– Una educació laica, apartidista i igualitària, sense distinció d’origen, raça, sexe o creences, això permet a la persona desenvolupar-se amb una mentalitat oberta i tolerant.

– La coeducació, aprenent conjuntament noies i nois, educant des de i per a la igualtat.

– El lleure és l’eina de motivació i una base per assolir els objectius.

Predicant amb l’exemple es dóna a la persona un punt de referència. Així, sempre caldrà actuar conseqüentment amb els objectius esmentats.

L’afecte i l’amistat són alhora eina i base per establir una relació oberta, la qual ha de permetre transmetre conductes, coneixements i valors.

– Les sortides a la natura fomenten:

  • El contacte amb un medi diferent que requereix l’adaptació a situacions molt diverses.
  • El sentiment d’humilitat davant la immensitat i la diversitat de la natura.
  • Un coneixement d’aquesta el qual permet apreciar-la i respectar-la.
  • La convivència, l’ajuda mútua i les experiències viscudes les quals comporten la cohesió de grup.
  • L’austeritat ens fa gaudir de les coses senzilles i dels encontres puntuals.

– La competitivitat en el joc, sempre acompanyada de solidaritat i companyonia.

– Pràctica de jocs i tallers que desenvolupin la psicomotricitat.

L’esforç físic en qualsevol activitat contribueix al desenvolupament del grup i proporciona un cos sa.

– El quotidià proporciona a la persona uns hàbits d’higiene, ordre, civisme i en fomentarà l’autodisciplina.

– Les activitats que comporten el contacte amb l’exterior indueixen a l’anàlisi de l’entorn, el seu coneixement i, per tant, la capacitat de desenvolupar-s’hi amb facilitat.

– L’assignació de compromisos estimula la responsabilitat, la implicació i l’autodisciplina.

– Mitjançant l’educació ambiental la persona assoleix una consciència ecològica i sostenible.