Distribució de les unitats

Estol (6 a 8 anys): Els infants aprenen a compartir i a ser persones més autònomes.

Llops (9 a 11 anys): Les nenes i nens aprenen a conviure i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus propis valors.

Raiers (12 a 14 anys): Els nois i les noies desenvolupen el caràcter i enriqueixen la seva personalitat.

Secció (15 a 17 anys): És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Noies i nois esdevenen els veritables protagonistes de la vida de la unitat.

Clan (18+ anys): És un grup de joves amb finalitat formativa; treballen amb força autogestió, tot duent a terme un projecte propi. Ser cap és el seu gran repte.