Funcionament real

L’Agrupament Escolta Pau Casals és una entitat sense ànim de lucre dedicada al lleure infantil i  juvenil, i també amb el propòsit d’iniciar-se en la practica del muntanyisme.

Els membres de l’Agrupament el formen infants i joves distribuïts en 5 unitats segons l’edat: Estol (6-8), Llops (9-11), Raiers (12-14), Secció (15-17), Clan (18+), Caps i Caps de suport.

Cada any, els membres del consell de caps es reparteixen els diferents càrrecs que permeten tirar endavant i funcionar de forma organitzada aquest gran projecte, com és el Cau. Uns són de caire més burocràtics, com pot ser el Cap d’Agrupament o el/la Secretari/a, altres són d’àmbit econòmic com el/la Tresorer/a i fins i tot n’hi ha que són purament funcionals com el/la Encarregat/da de material, Intendència, Internet…

Les decisions es prenen en assemblea, on participen tot l’equip de Caps. Tots els participants tenen veu i les decisions es prenen per unanimitat, o excepcionalment, per votació de tots els assistents.

Les activitats s’estructuren en cursos anuals, d’octubre a juliol, i cada un es divideix en tres trimestres equivalents als escolars. El programa trimestral general és elaborat conjuntament per totes les unitats per tal de decidir les dates de les activitats conjuntes i dels dies lliures(normalment un cop al mes). Posteriorment cada unitat complementa el seu programa.

Les activitats conjuntes que es realitzen cada any són: Primer dia, Sortida de Castanyada, Petit Nadal, Carnestoltes, Colònies de Setmana Santa, Sortida a la Platja i Campaments d’Estiu.

En general les activitats es realitzen els dissabtes de 5 a 7 de la tarda al local del Cau( C/ Santiago nº14 Baixos – Cerdanyola del Vallès) però l’horari i el lloc poden variar segons l’activitat.

Els tipus d’activitats que es fan difereixen segons la unitat, però es procura enfocar-les cap al contacte amb la natura i el coneixement de la muntanya. Poden ser: Tallers, jocs, gimcanes, excursions, sortides de cap de setmana, acampades, sortides d’esbarjo o culturals, reunions o preparacions de sortides…

El Cau és obert a qualsevol noi/a d’entre 6 i 18 anys, sense discriminació de cap mena. S’establirà un nombre màxim de nois i noies per unitat, i si està plena es podrà confeccionar una llista d’espera.

L’Agrupament té dues fonts principals d’ingressos: La subvenció de l’Ajuntament de Cerdanyola i les quotes anuals per membre(a més a més de les sortides). Les despeses es deuen al lloguer del local, compra de material, subvenció de les sortides als participants i assegurança.

Els Caps realitzen totes les tasques de forma voluntària, es a dir, sense cap remuneració material però tampoc els hi suposa cap despesa econòmica.