Què volem?

Educant en el lleure, des de l’Agrupament Escolta Pau Casals, volem formar  la persona en tots els àmbits de la seva vida perquè arribi a:

Respectar les persones, l’entorn que ens envolta, i també a un mateix.

Gaudir i ser conscient del tresor que és la natura i la muntanya, i preservar-les mitjançant un model sostenible, ja que aquestes ens serveixen d’entorn per treballar els valors que volem transmetre.

Adquirir esperit crític i obtenir la capacitat d’observació i anàlisis per tal de formar les pròpies opinions i decidir de forma lliure, tot i respectant les opinions de la resta, tant majories com minories.

– Desenvolupar la capacitat d’integrar-se i adaptar-se a la societat en que vivim, i esforçar-se per millorar-la, implicant-se i participant en tot allò que ens afecta des d’un moviment atent i obert a les realitats i els problemes del món.

Ser sociable, és a dir, estar motivat a relacionar-se amb la gent del seu entorn per tal d’aprendre a conviure i a compartir. Com a conseqüència l’escolta descobrirà l’amistat i aprendrà a valorar-la i a gaudir-ne.

Ser conscient de la nostra identitat catalana com a pas previ per conèixer i respectar la pluralitat d’identitats i cultures que enriqueixen el planeta.

Ser responsable, és a dir, tenir autodisciplina per a complir els compromisos adquirits.

Sentir afany de superació que empenyi a millorar-nos dia a dia com a persones. Aquest afany no ha d’anul•lar la pròpia humilitat i ens ha de permetre reconèixer els propis errors.

Ser solidari/a de forma activa i conscient en pro d’una societat més justa i més lliure a tots els nivells i en la mesura que sigui possible.

Ser auster/a per conèixer el valor d’allò que tenim i per créixer com a persones.

Ser honest/a amb un mateix i vers els altres, amb la sinceritat i el diàleg com a eines de comprensió.

Tenir un cos sa, amb el qual la persona se senti a gust i pugui gaudir millor de la vida.